Joosep Ehasalu

Kasvatan küürakatest ideedest väärikaid vilju.

Sõnas, pildis ja helis.